รศ.นพ.พุทธิพร เย็นบุตร

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

30021

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้าน สาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพ, ไทย
2555 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม, แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
16.00-19.00week 1,3,5
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
16.00-19.00week 1,3,5
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top