รศ.นพ.พุทธิพร เย็นบุตร

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

30021

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้าน สาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพ, ไทย
2555 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม, แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2552 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
2555 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
16.00-19.00week 1,3,5
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
16.00-19.00week 1,3,5
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top