นพ.ฐิติกร ไกรสรกุล

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

27743

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2556 แพทย์ประจำบ้าน สาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม, แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2556 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
16.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
พฤหัสบดี
16.00-19.00 week 2,4
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
16.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
พฤหัสบดี
16.00-19.00 week 2,4
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top