1. ตรวจร่างกายและซักประวัติโดย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว – Consultation with Family Physician
 2. วัดความดันโลหิต, วัดชีพจร – Blood Pressure, Vital signs
 3. ตรวจประเมินระดับการมองเห็น – VA
 4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง – Weight & Height
 5. วัดค่าไขมันสะสมในร่างกาย – %Body fat
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด – Complete Blood Count (CBC)
 7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด – Fasting Blood Sugar
 8. ตรวจระดับไขมันในเลือด – Cholesterol
 9. ตรวจระดับไขมันในเลือด – Triglyceride
 10. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง – HDL-Cholesterol
 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ – LDL – Cholesterol
 12. ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ – SGOT (AST – Aspartate Transaminase)
 13. ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ – SGPT (ALT – Alanine Transaminas)
 14. ตรวจหน้าที่การทำงานของไต – Creatinine (plus eGFR)
 15. ตรวจปัสสาวะ – Urine Examination
 16. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ – Electrocardiogram (EKG)
998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริการ
สินค้าและโปรโมชัน

Copyright © 2023 Piyavate Hospital A Joint Commission International (JCI) accredited hospital

Scroll to Top