บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคภูมิแพ้

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์โรคภูมิแพ้เป็นสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ศูนย์นี้มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการแพ้ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ อาหาร ยา หรือสารเคมี

โรคภูมิแพ้คืออะไร?
โรคภูมิแพ้คือภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองต่อสารที่ปกติไม่มีอันตราย (ที่เรียกว่าแอนติเจนหรือสารก่อภูมิแพ้) โดยการผลิตแอนติบอดีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า IgE ทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ เช่น คัน จาม น้ำมูกไหล หายใจลำบาก หรือในบางกรณีอาจเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylaxis)

กระบวนการในศูนย์โรคภูมิแพ้

  • การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้
  • การทดสอบผิวหนัง (Skin Prick Test): เป็นการทดสอบที่ใช้เข็มเล็กๆ ทิ่มที่ผิวหนังและใส่สารก่อภูมิแพ้ลงไปเพื่อดูว่ามีการเกิดปฏิกิริยาหรือไม่
  • การทดสอบเลือด (Blood Test): ตรวจหาปริมาณแอนติบอดี IgE ในเลือดที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ
  • การทดสอบทางการแพทย์อื่นๆ: อาจรวมถึงการทดสอบทางเดินหายใจ เช่น การตรวจสภาพการทำงานของปอด (Spirometry) หรือการตรวจสมรรถภาพทางผิวหนัง (Patch Test)

ศูนย์โรคภูมิแพ้ให้คำปรึกษาและการดูแลเพื่อช่วยผู้ป่วยในการจัดการกับอาการภูมิแพ้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top