พญ.รุ่งทิพย์ บุญจนาถบพิธ

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

26011

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ไทย
2549 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
วันอังคาร
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
วันพุธ
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
วันพฤหัสบดี
10.00-12.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
10.00-15.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
อังคาร
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
พุธ
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
พฤหัสบดี
10.00-12.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-15.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top