พญ.รุ่งทิพย์ บุญจนาถบพิธ

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

26011

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ไทย
2549 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2549 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2552 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
อังคาร
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
พุธ
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
พฤหัสบดี
10.00-12.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-15.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
อังคาร
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
พุธ
10.00-16.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
พฤหัสบดี
10.00-12.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-15.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top