แพ็กเกจ & โปรโมชัน

แพ็กเกจแนะนำ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลปิยะเวทบริการตรวจวินิจฉัย ประเมินสุขภาพโดยรวมของบุคคล ค้นหาปัญหาสุขภาพในระยะเริ่มต้นหรือตรวจสอบสถานะสุขภาพปัจจุบัน

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลปิยะเวท มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุรศาสตร์ การแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ดูแลผู้ป่วยที่มีโรคหรือปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ถ่าย หรืออวัยวะที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด โดยทำการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคที่ต้องการการแก้ไขผ่าตัด ศัลยกรรม

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ มีทีมแพทย์-บุคลากรทางการแพทย์เชี่ยวชาญการวินิจฉัย รักษาดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม ดูแลและรักษาเด็ก ทั้งเด็กทารกและเด็กในวัยต่างๆ โดยรวมถึงการรักษาโรคทั่วไปและการตรวจสุขภาพประจำตัว การวินิจฉัยโรค รักษาโรค เป็นต้น

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช เน้นการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน โดยให้คำแนะนำและดูแลด้านสุขภาพแม่และทารกโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง

ศูนย์เลสิค

ศูนย์เลสิคโรงพยาบาลปิยะเวทช่วยแก้ไขปัญหาสายตาอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัย แก้ไขทุกปัญหาสายตา บริการตรวจประเมินก่อนทำเลสิคด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุให้บริการดูแลตรวจสุขภาพดวงตา ไปจนถึงการรักษาปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็น
โรคทั่วไปจนถึงการรักษาโรคเฉพาะทางโดยมีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัย รักษา และดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดในร่างกาย มีบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และรักษาโรคหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ ดูแลโรคและปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อของร่างกาย เช่น กระดูกพรุน ข้ออักเสบ หรือการบาดเจ็บของกระดูกและข้อ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรได้สำเร็จ ติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดการให้บริการ

ศูนย์เวชศาสตร์การฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์การฟื้นฟู การรักษาและการฟื้นฟูมักจะถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพร่างกายของแต่ละผู้ป่วยในศูนย์เวชศาสตร์การฟื้นฟู บริการอย่างครบวงจร

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม บุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลและรักษาปัญหาทางทันตกรรม การรักษาฟันเสีย การถอนฟัน การทำฟันเทียม รักษาโรคเหงือก และทำความสะอาดฟัน

ศูนย์ หู คอ จมูก

ศูนย์ หู คอ จมูก มีทีมแพทย์เชี่ยวชาญในการวินิจฉัย รักษา ดูแลโรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูก ซึ่งสามารถรวมถึงโรคเสียงหู เช่น หูอักเสบ การติดเชื้อในหู เป็นต้น

Scroll to Top