Rainy Season Sale - แพ็คเกจราคาสุดพิเศษ

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค

วัคซีนงูสวัด (Shingrix) 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ชนิดใหม่ มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 97% และประสิทธิภาพในการป้องกันอาการปวดเส้น

ราคาพิเศษ 11,000 บาท

ราคาปกติ 12,800 บาท

วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี 3 เข็ม

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี คือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ตับอักเสบ หากฉีดครบโดสตั้งแต่อายุไม่เกิน 6 เดือน อาจให้ผลป้องกันการ

ราคา 2,800 บาท

วัคซีนโควิด Bivalent และไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้นชนิด bivalent mRNA ช่วยลดความเสี่ยงการติดไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน XBB.1.5 ที่มี

ราคา 800 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สามารถครอบคลุมโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี สามารถฉีดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ 450 บาท

ราคาปกติ 590 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ High Dose 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ High Dose 4 สายพันธุ์ สามารถครอบคลุมโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี 

ราคาพิเศษ 2,000 บาท

ราคาปกติ 2,300 บาท

วัคซีนไข้เลือดออก (QDENGA) 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (QDenga) เป็นวัคซีนไข้เลือดออกตัวล่าสุด ที่พัฒนาโดยใช้ Backbone ของไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่ 2 ซึ่ง

ราคาพิเศษ 3,800 บาท

ราคาปกติ 4,200 บาท

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (1เข็ม)

โรคปอดอักเสบเป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ซึ่งโรคปอดอักเสบมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการติดเชื้อ และเชื้อโรคหนึ่ง

ราคาพิเศษ 3000 บาท 

ราคาปกติ 3,300 บาท

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม)

โรคปอดอักเสบเป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ซึ่งโรคปอดอักเสบมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการติดเชื้อ และเชื้อโรคหนึ่ง

ราคาพิเศษ 1700 บาท 

ราคาปกติ 1,890 บาท

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม) + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influvac) 1 เข็ม

โรคปอดอักเสบเป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ซึ่งโรคปอดอักเสบมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการติดเชื้อ และเชื้อโรคหนึ่ง

ราคา 2,300 บาท

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธ์ุ (1เข็ม) + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influvac) 1 เข็ม

โรคปอดอักเสบเป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ซึ่งโรคปอดอักเสบมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการติดเชื้อ และเชื้อโรคหนึ่ง

ราคา 3,600 บาท

Scroll to Top