Package Nameวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่
Package IDPCST 240032-1
Expire Date : 30 มิถุนายน 2567
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 450 บาท

ราคาปกติ 590 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่

Vaxigrip® Vaccine เป็นสายพันธ์ุอัพเดทล่าสุดปี 2024 ครอบคลุมสายพันธ์ุ

1)ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1
2)ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2
3)ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria
4)ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิม

ข้อแนะนำในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการฉีด
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่ม ชูกำลัง
 • วันที่ฉีดวัคซีนไม่ควรมีไข้ หรือเจ็บป่วยใดๆ เช่น ท้องเสีย มีผื่นแพ้ เป็นต้น
 • งดออกกำลังกายอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีน และงดออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน 1 วัน
 • ในวันที่มาฉีดวัคซีนสามารถรับประทานอาหาร น้ำ รวมถึงยาประจำตัวได้ตามปกติ
 • แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีน เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน, ยาต้านเกร็ดเลือดที่มีผลทำให้เลือดออกผิดปกติ และข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ
 • ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • อัตราค่าบริการ 590 บาท (กรณีพบแพทย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • สามารถเข้ารับบริการได้ที่
  – สำหรับเด็กอายุ 3-14 ปี : ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 21 เวลา 08.00-17.00 น.
  – สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป : ศูนย์ตรวจสุขภาพอาคาร MRI ชั้น 3 หรือศูนย์อายุรกรรม 1 ชั้น G เวลา 08.00-17.00 น.
 • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • เมื่อถึงวันรับบริการให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานการซื้อสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 • หมดเขตสั่งซื้อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • หากหมดระยะเวลารับบริการ ไม่สามารถขยายระยะเวลาหรือคืนเป็นเงินได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร MRI โรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5508
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

แพ็กเกจแนะนำ

Scroll to Top