Package Nameวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (1เข็ม)
Package IDPCST240032-3
Expire Date
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 3,000 บาท

ราคาปกติ 3,300 บาท

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์ (1เข็ม)

โรคปอดอักเสบ
เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการอักเสบที่ปอด หรืออาจมีภาวะแทรกซ้อนส่งผลให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

วัคซีนปอดอักเสบ (Pneumococcal Vaccine) เป็นวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส นิวโมเนีย (Streptococcus Pneumoniae) อย่างโรคปอดอักเสบ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่มีความรุนแรงและอาจส่งผลให้สมองถูกทำลายหรือเสียชีวิตได้ โดยวัคซีนจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียภายในร่างกาย แม้จะไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ช่วยลดอาการที่อาจเกิดขึ้นหลังการติดเชื้อ

Vaxneuvance วัคซีนป้องกันโรดปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์
เป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกต ตัวใหม่ในประเทศไทย ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส 15 สายพันธุ์

ข้อแนะนำในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการฉีด
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่ม ชูกำลัง
 • วันที่ฉีดวัคซีนไม่ควรมีไข้ หรือเจ็บป่วยใดๆ เช่น ท้องเสีย มีผื่นแพ้ เป็นต้น
 • งดออกกำลังกายอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีน และงดออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน 1 วัน
 • ในวันที่มาฉีดวัคซีนสามารถรับประทานอาหาร น้ำ รวมถึงยาประจำตัวได้ตามปกติ
 • แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีน เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน, ยาต้านเกร็ดเลือดที่มีผลทำให้เลือดออกผิดปกติ และข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ
 • ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • แพ็กเกจนี้สงวนสิทธิเฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
 • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร MRI โรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5508
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top