Package Nameวัคซีนไข้เลือดออก (QDENGA) 2 เข็ม
Package IDPCST 240032-8
Expire Date30 มิถุนายน 2567
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 3,800 บาท

วัคซีนไข้เลือดออก (QDENGA)

เป็นวัคซีนไข้เลือดออกตัวล่าสุด ที่พัฒนาโดยใช้ Backbone ของไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่ 2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดในประเทศไทย

ชนิดของวัคซีน : วัคซีนคิวเดงกา (Qdenga) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ผลิตและนำเข้ามาจากประเทศเยอรมนี โดยไวรัสที่อ่อนฤทธิ์ในวัคซีนจะเข้าไปแบ่งตัวและกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
การฉีดวัคซีน : จะฉีดบริเวณต้นแขน ห่างกันเข็มละ 3 เดือน

ข้อดีของวัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่
• ป้องกันเชื้อไวรัสไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ได้ 80%
• มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกโดยรวมได้ 80%
• ป้องกันการนอน รพ.จากไข้เลือดออกได้ถึง 90%
• สามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 4-60 ปี
• สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน
• ไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกก่อนได้รับวัคซีน

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้เลือดออก
• หลีกเลี่ยงการเข้ารับวัคซีนขณะมีไข้ หรือไม่สบาย
• หลีกเลี่ยงการเข้ารับวัคซีนขณะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร
• แนะนำให้เว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนเชื้อเป็นอื่นๆ อย่างน้อย 4 สัปดาห์
• อาการข้างเคียงที่พบได้คือ ปวด ห้อเลือด บวมและคันบริเวณที่ฉีด ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว มีไข้ต่ำๆ

ข้อแนะนำในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการฉีด
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่ม ชูกำลัง
 • วันที่ฉีดวัคซีนไม่ควรมีไข้ หรือเจ็บป่วยใดๆ เช่น ท้องเสีย มีผื่นแพ้ เป็นต้น
 • งดออกกำลังกายอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีน และงดออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน 1 วัน
 • ในวันที่มาฉีดวัคซีนสามารถรับประทานอาหาร น้ำ รวมถึงยาประจำตัวได้ตามปกติ
 • แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีน เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน, ยาต้านเกร็ดเลือดที่มีผลทำให้เลือดออกผิดปกติ และข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ
 • ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • แพ็กเกจนี้สงวนสิทธิเฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
 • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร MRI โรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5508
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top