Package Nameวัคซีนโควิด Bivalent และไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่
Package ID
Expire Date
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 800 บาท

วัคซีนโควิด Bivalent

วัคซีนโควิด-19 ชนิด Bivalent เป็นวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ หรือรุ่นที่ 2 ของบริษัท Pfizer-Biontech ที่ใช้ mRNA ของสายพันธุ์ดั้งเดิม (อู่ฮั่น) และสายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ BA.1 มาผสมกันกลายเป็นวัคซีน 2 สายพันธุ์ จึงมีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเดิม เพราะมีความจำเพาะต่อโควิดโอมิครอนมากขึ้น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
Vaxigrip® Vaccine เป็นสายพันธุ์อัพเดทล่าสุดปี 2024 ครอบคลุมสายพันธุ์
• ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1
• ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/ H3N2
• ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria
• ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิม

ข้อแนะนำในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการฉีด
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่ม ชูกำลัง
 • วันที่ฉีดวัคซีนไม่ควรมีไข้ หรือเจ็บป่วยใดๆ เช่น ท้องเสีย มีผื่นแพ้ เป็นต้น
 • งดออกกำลังกายอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีน และงดออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน 1 วัน
 • ในวันที่มาฉีดวัคซีนสามารถรับประทานอาหาร น้ำ รวมถึงยาประจำตัวได้ตามปกติ
 • แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีน เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน, ยาต้านเกร็ดเลือดที่มีผลทำให้เลือดออกผิดปกติ และข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ
 • ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • แพ็กเกจนี้สงวนสิทธิเฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
 • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร MRI โรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5508
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top