Package Name : วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 14 ปี
Package ID : PCST240032-2
Expire Date : 31 ธันวาคม 2567
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 2,000 บาท

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

สำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดก่อนฤดูที่มีการระบาด เช่น ฤดูฝน และฤดูหนาว และฉีดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่จะลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่นาน การฉีดวัคซีนทุกปีจึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงสม่ำเสมอ

Vaxigrip® Vaccine เป็นสายพันธ์ุอัพเดทล่าสุดปี 2024 ครอบคลุมสายพันธ์ุ

 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/ H3N2
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไร

 • สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมสายพันธุ์มากขึ้น
 • ลดอัตราการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่
 • ลดปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรัง
 • ลดการใช้ยาปฏิชีวนะจากภาวะแทรกซ้อนในการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
 • ลดการขาดงานหรือขาดเรียน
 • ลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่

ข้อแนะนำในการเข้ารับฉีดวัคซีน

 • เด็กควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการฉีด
 • วันที่ฉีดวัคซีนไม่ควรมีไข้ หรือเจ็บป่วยใดๆ เช่น ท้องเสีย มีผื่นแพ้ เป็นต้น
 • ในวันที่มาฉีดวัคซีนสามารถรับประทานอาหาร น้ำ รวมถึงยาประจำตัวได้ตามปกติ
 • แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีน เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน เป็นต้น
 • ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน

การดูแลหลังรับบริการ

 • หากปวดหรือบวมบริเวณที่ฉีด ให้ประคบด้วยผ้าเย็น
 • หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม
 • หากมีอาการรุนแรงหรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด
 • หากต้องการฉีดวัคซีนอื่นๆ ควรเว้นระยะอย่างน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ระหว่างวัคซีนแต่ละชนิด เพื่อป้องกันอาการเจ็บ การเป็นไข้ และปวดเมื่อยมาก

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน) ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
 2. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ หากต้องการพบแพทย์ให้คำปรึกษาในการฉีดวัค มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใหญ่ไม่เกิน 200 บาท และสำหรับเด็กไม่เกิน 300 บาท
 3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ รวมถึงไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันได้
 4. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานที่ประเทศไทยเท่านั้น
 5. หมดเขตสั่งซื้อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5506
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top