Package Name : วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี 3 เข็ม
Package ID
Expire Date
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 2,800 บาท

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี คือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ตับอักเสบ หากฉีดครบโดสตั้งแต่อายุไม่เกิน 6 เดือน อาจให้ผลป้องกันการติดเชื้อได้ตลอดชีวิต ระดับภูมิคุ้มกันอาจค่อยๆ น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่หากได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบเข้าไป ภูมิคุ้มกันก็จะกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ระยะเวลาการฉีดทั้ง 3 เข็มอาจมีดังนี้
• เข็มแรก สามารถนัดวันและเวลาได้ตามที่สะดวก
• เข็มที่สอง ฉีดห่างจากเข็มแรก 1 เดือน
• เข็มที่สาม ฉีดห่างจากเข็มแรก 6 เดือน

เมื่อฉีดวัคชีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีครบ 3 เข็ม ส่วนใหญ่พบว่าร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้มากถึง 97% และสามารถป้องกันการติดเชื้อได้นานตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับวัคชีนครบ 3 เข็ม ประมาณ 1-2 เดือน ควรเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่ามีภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ หากยังไม่มีภูมิต้านทานควรฉีดวัคชีนเพิ่มคำแนะนำของแพทย์

ข้อแนะนำในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการฉีด
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่ม ชูกำลัง
 • วันที่ฉีดวัคซีนไม่ควรมีไข้ หรือเจ็บป่วยใดๆ เช่น ท้องเสีย มีผื่นแพ้ เป็นต้น
 • งดออกกำลังกายอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีน และงดออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน 1 วัน
 • ในวันที่มาฉีดวัคซีนสามารถรับประทานอาหาร น้ำ รวมถึงยาประจำตัวได้ตามปกติ
 • แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีน เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน, ยาต้านเกร็ดเลือดที่มีผลทำให้เลือดออกผิดปกติ และข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ
 • ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • แพ็กเกจนี้สงวนสิทธิเฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
 • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร MRI โรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5508
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top