แพ็กเกจโรคระบบทางเดินอาหาร

การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น 

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (esophagogastroduodenoscopy (EGD) หรือ gastroscopy หรือ upper..

ราคา 16,500 บาท

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ 

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy) เป็นวิธีการที่ใช้ในการประเมินปัญหาในลำไส้ใหญ่ที่มีความปลอดภัยและมี..

ราคา 19,900 บาท

การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น + การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ 

การส่องกล้องเป็นเทคนิคในการตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบความผิดปกติ, วิเคราะห์โรค..

ราคา 31,000 บาท

ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารผ่านลมหายใจ

เชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร Helicobacter Pylori (H. Pylori) อันตรายต่อกระเพาะอาหารอย่างมาก เพราะเป็นตัวการสำคัญของโรค..

ราคา 2,630 บาท

เครื่องตรวจวัดค่าไขมันตับและตรวจวัดค่าตับแข็ง 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมินค่าพังผืดในตับ และสามารถตรวจวัดปริมาณไขมันที่สะสมอยู่ในตับได้เช่นกัน การใช้เครื่อง ..

ราคา 4,180 บาท

Scroll to Top