Package Name : การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารผ่านลมหายใจ (Urea Breath Test (UBT))

Package Code : E198-1
Expire Date : 31 ธันวาคม 2567
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 2,630 บาท

การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารผ่านลมหายใจ (Urea Breath Test (UBT))

     การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori (H. Pylori) ในกระเพาะอาหารผ่านทางลมหายใจ หรือ The Carbon-13 Urea Breath Test (C-13 UBT) เป็นการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H. Pylori ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดพยาธิสภาพในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น โดยเชื้อ H. Pylori เป็นปัจจัยเสี่ยงโรคกระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งการตรวจสามารถทำได้โดยวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (13 CO2) ที่เกิดจากปฏิกิริยาของเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ที่มีเอนไซม์ Urease เข้าสู่กระแสเลือด ถูกขับมาที่ปอด และขับออกสู่ภายนอกโดยลมหายใจ

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 1. งดน้ำ งดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 2. งดสูบบุหรี่ก่อนตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนตรวจอย่างน้อย 3 วัน
 4. งดยาปฏิชีวนะและยาฆ่าเชื้อ (Antibiotic) ก่อนตรวจอย่างน้อย 4 สัปดาห์ เช่น Amoxycillin, Clarithromycin เป็นต้น
 5. งดยาลดกรดกลุ่ม PPI ทุกชนิด ก่อนตรวจอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เช่น Omeprazole, Esomeprazole, Vonoprazan เป็นต้น
 6. หลังเสร็จสิ้นการตรวจตรวจหาเชื้อแบคทีเรียจากลมหายใจในกระเพาะอาหาร (C-13 Urea Breath Test) ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารและยาได้ตามปกติ และรอฟังผลการตรวจได้ทันที
 7. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ผื่น, ท้องอืด, ท้องเสีย, รู้สึกไม่สบายบริเวณลิ้นปี่ หรือคลื่นไส้ ให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันที

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น 
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
 4. ราคานี้ไม่รวมค่ายารักษาหลังจากการตรวจ
 5. กรณีผู้รับบริการมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลเพิ่มเติม หรือรับยาเพื่อการรักษา จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 6. แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5506
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top