บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจเป็นสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจ การทำงานของศูนย์นี้รวมถึงการวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจต่างๆ

ระบบทางเดินหายใจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้:

 • โพรงจมูก (Nasal Cavity): เป็นทางเข้าอากาศที่มีการกรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกด้วยขนจมูกและเยื่อบุเมือก
 • คอหอย (Pharynx): เป็นทางผ่านของอากาศจากโพรงจมูกไปยังกล่องเสียงและหลอดลม
 • กล่องเสียง (Larynx): มีหน้าที่ในการสร้างเสียงและป้องกันไม่ให้อาหารและของเหลวเข้าสู่ทางเดินหายใจ
 • หลอดลม (Trachea): เป็นท่อที่นำอากาศจากกล่องเสียงลงไปยังหลอดลมเล็กและปอด
 • หลอดลมเล็ก (Bronchi and Bronchioles): หลอดลมใหญ่จะแบ่งออกเป็นหลอดลมเล็กๆ ที่นำอากาศไปยังถุงลมในปอด
 • ปอด (Lungs): ปอดมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ ออกซิเจนจะถูกส่งเข้าไปในเลือดและคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับออกจากเลือดผ่านกระบวนการหายใจ
 • ถุงลม (Alveoli): เป็นหน่วยเล็กๆ ในปอดที่มีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างเลือดและอากาศ

ศูนย์นี้มีการบริการหลายด้านเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจ:

 • การวินิจฉัยโรค: ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การเอกซเรย์ปอด, CT scan, MRI, การตรวจสอบการทำงานของปอด (Pulmonary Function Test) และการตรวจเสมหะเพื่อหาสาเหตุของปัญหาทางเดินหายใจ
 • การรักษา: มีการรักษาหลากหลายวิธี เช่น การใช้ยา การทำกายภาพบำบัดทางเดินหายใจ (Respiratory Therapy) การใช้เครื่องช่วยหายใจ และในบางกรณีอาจต้องมีการผ่าตัด
 • การฟื้นฟู: มีโปรแกรมฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน
 • การดูแลและป้องกัน: ศูนย์นี้มีการให้คำแนะนำและการดูแลป้องกันโรคปอด เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม การเลิกสูบบุหรี่ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทางเดินหายใจ

โรคที่พบบ่อยในระบบทางเดินหายใจ

 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD): เป็นโรคที่ปอดมีการอักเสบและตีบตัน ทำให้การหายใจยากลำบาก
 • โรคหอบหืด (Asthma): เป็นภาวะที่หลอดลมตีบตันและหดเกร็ง ทำให้หายใจลำบาก
 • โรคปอดบวม (Pneumonia): เป็นการติดเชื้อที่ถุงลมในปอด ทำให้มีการอักเสบและมีน้ำหรือหนองในถุงลม
 • โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema): เป็นโรคที่ถุงลมในปอดถูกทำลาย ทำให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง
 • มะเร็งปอด (Lung Cancer): เป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ในปอด

การป้องกันโรคทางเดินหายใจ

 • เลิกสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของโรคปอดหลายชนิด
 • การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบทางเดินหายใจ
 • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์: อาหารที่มีวิตามินและสารอาหารครบถ้วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
 • การดูแลสภาพแวดล้อม: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีหรือมลพิษที่อาจทำลายระบบทางเดินหายใจ

 

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top