นพ.กันต์ โอโกโนกิ

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ , เวชบำบัดวิกฤต

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

39861

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย

วุฒิบัตร

2557 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2559 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
17.00-19.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
09.00-12.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-16.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
17.00-19.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
09.00-12.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-16.00
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top