พญ.อลิษา วีระพงษ์

Specialty

จักษุวิทยา

Subspecialty

จักษุวิทยาต้อหิน

Medical license

38562

Languages

ไทย,อังกฤษ

Education

2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจุกษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
13.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
13.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top