พญ.อภิฤดี ชูปรีชา

สาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41506

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2559 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
2566 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top