ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Medical license

16152

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2533 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2537 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 Ph.d in Cellular and Molecular Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA
2546 Visiting Fellow, Oral and Pharyngeal Cancer Branch, National Institute of Dental and Craniofacial Research, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
17.00-19.00
ศูนย์มะเร็ง ชั้น G
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
17.00-19.00
ศูนย์มะเร็ง ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top