รศ.นพ.เรวัต พันธุ์วิเชียร

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

10819

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2525 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2537 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2540 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา, กรุงเทพฯ, ไทย
2541 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัย อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, University of Michigan, MI, USA

วุฒิบัตร

2537 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2540 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
2541 The Certificate of Research Fellowship Training Program in Oncology

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
17.00-19.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
17.00-19.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top