ผศ.นพ.เจษฎา เขียนดวงจันทร์

Specialty

Neurology

Subspecialty

ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Medical license

24267

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2549 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด Neurosonology, American Society of Neuroimaging, MN, USA
2550 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
16.30-18.30week 2,4
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
09.00-12.00week 1
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
16.30-18.30week 2,4
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-12.00week 1
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top