ผศ.พญ.กฤษณี กาญจนพันธุ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurological Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

15385

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2532 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2535 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์, แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2535 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
17.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
17.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top