ผศ.พญ.ศานิต วิชานศวกุล

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โภชนศาสตร์คลินิก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

31446

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2556 Research Fellowship Training Program in Clinical Nutrition, Boston University, MA, USA
2557 Clinical Fellowship Training Program in Clinical Nutrition and Bariatric Medicine, University of Alberta, Cannada
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2553 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2556 Certification National Board of Physician Nutrition Specialists
2557 Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Nutrition
2559 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top