นพ.อธิศ รัตนแสงสรวง

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

50719

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

2564 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2566 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
อังคาร
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
พุธ
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
เสาร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
อังคาร
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
พุธ
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
เสาร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top