นพ.ภควัต ตั้งจาตุรนต์รัศมี

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

โภชนศาสตร์คลินิก

Medical license

41756

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top