นพ.เจริญวัฒน์ อุทัยจรัสรัศมี

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

20334

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2538 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2545 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2545 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
10.00-12.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
10.00-12.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top