นพ.ชาตรี แสงหิรัญวัฒนา

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

10010

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ , จีน

การศึกษา

2524 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ประเทศไทย
2530 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล, กรุงเทพ, ประเทศไทย
2558 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล, กรุงเทพ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

2530 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2558 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ ชั้น 12
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top