พญ.ชนกานต์ ภิริยะกากูล

Specialty

Emergency Medicine

Subspecialty

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Medical license

46230

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
วันพุธ
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
วันพฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
วันศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
วันเสาร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
เสาร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top