พญ.ชนกานต์ ภิริยะกากูล

สาขาความเชี่ยวชาญ

Emergency Medicine

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

46230

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2561 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
เสาร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
เสาร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top