พ.อ.รศ.นพ.ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคไต

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

17408

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2534 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2539 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์, Rush-Presbyterian-St. LUKe’s Medical Center, Chicago, USA
2541 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, Thomas jefferson university hospital, Philadelphia,USA
2543 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2539 American Board of Internal Medicine
2541 American Board of Nephrology
2543 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
09.00-12.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
09.00-12.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top