นพ.ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด , อายุรศาสตร์โรคหัวใจและสรีระไฟฟ้าหัวใจ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

20496

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2538 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2546 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2550 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัย อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและสรีระไฟฟ้าหัวใจ Mayo Clinic, Arizona, USA
2552 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค้านคลินิก อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและสรีระไฟฟ้าหัวใจ Auckland City Hospital, NZ

วุฒิบัตร

2544 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2546 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
2550 Certificate of Rescarch Fellowship Training Program in Cardiac Electrophysiology
2552 Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Cardiac Electrophysiology

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-12.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-12.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top