นพ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

Medical license

27006

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2551 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
17.00-20.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
17.00-20.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top