นพ. เอกพจน์ เกิดดอนแฝก

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

การผ่าตัดข้อ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

20013

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2537 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2545 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2545 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top