นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การกีฬา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

19236

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2542 แพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขา Sport Medicine, Malmo Hospital ,Lund University, Sweden

วุฒิบัตร

2542 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์
2547 Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Sport Medicine

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-12.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
13.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
อาทิตย์
13.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-12.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
13.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
อาทิตย์
13.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top