พญ.อินทิรา เทวตา

Specialty

เวชศาสตร์ครอบครัว

Subspecialty

Medical license

24741

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2549 หลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
08.00-12.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
08.00-12.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top