พญ.อินทิรา เทวตา

สาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ครอบครัว

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

24741

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2549 หลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2548 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
2549 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
08.00-12.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
08.00-12.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top