นพ.จตุพร ดวงพัตรา

Specialty

Ophthalmology

Subspecialty

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

Medical license

38252

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-14.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
วันพฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
วันศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
วันเสาร์
08.00-14.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
วันอาทิตย์
11.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-14.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
เสาร์
08.00-14.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
อาทิตย์
11.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top