นพ.จตุพร ดวงพัตรา

สาขาความเชี่ยวชาญ

Ophthalmology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

38252

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2558 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
2559 ประกาศณียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-14.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
เสาร์
08.00-14.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
อาทิตย์
11.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-14.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
เสาร์
08.00-14.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6
อาทิตย์
11.00-17.00
ศูนย์เลสิก ชั้น 6

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top