นพ.จิรพล พันธุเวช

สาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างรอบดวงตา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

48552

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างรอบดวงตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, นครปฐม, ไทย
– International Observer in Oculoplastics and Reconstructive Surgery, Department of Ophthalmology, New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, New York, United States of America
– International Observer in Oculoplastics and Reconstructive Surgery, Department of Ophthalmology, Jules Stein Eye Institution, University of California, Los Angeles, United States of America
– International Observer in Oculoplastics and Reconstructive Surgery at Samsung hospital, Department of Ophthalmology, Sungkunkwang University Seoul, South Korea

วุฒิบัตร

2561 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
2564 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างรอบดวงตา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
12.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
12.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top