นพ.จิรพล พันธุเวช

Specialty

จักษุวิทยา

Subspecialty

ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างรอบดวงตา

Medical license

48552

Languages

ไทย,อังกฤษ

Education

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างรอบดวงตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, นครปฐม, ไทย
– International Observer in Oculoplastics and Reconstructive Surgery, Department of Ophthalmology, New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, New York, United States of America
– International Observer in Oculoplastics and Reconstructive Surgery, Department of Ophthalmology, Jules Stein Eye Institution, University of California, Los Angeles, United States of America
– International Observer in Oculoplastics and Reconstructive Surgery at Samsung hospital, Department of Ophthalmology, Sungkunkwang University Seoul, South Korea

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
12.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
12.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top