ดร.นพ.จิรายุ วิสูตรานุกูล

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

27733

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2551 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2551 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2553 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
16.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อังคาร
-
-
พุธ
16.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
12.30-15.30
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
12.30-16.30
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
16.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อังคาร
-
-
พุธ
16.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
12.30-15.30
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
12.30-16.30
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top