พญ.จุฑาภรณ์ พลายจั่น

สาขาความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

45213

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อังคาร
08.00-12.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พฤหัสบดี
08.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
เสาร์
08.00-18.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อังคาร
08.00-12.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พฤหัสบดี
08.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
เสาร์
08.00-18.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top