พญ.จุฑาภรณ์ พลายจั่น

Specialty

โสต ศอ นาสิกวิทยา

Subspecialty

Medical license

45213

Languages

ไทย,อังกฤษ

Education

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-16.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
วันอังคาร
08.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
09.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
วันศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
วันเสาร์
08.00-15.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-16.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อังคาร
08.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
09.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
เสาร์
08.00-15.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top