พญ.การะเกด จันทวรางกูร

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

Medical license

41304

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
09.30-13.30week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.30-13.30week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top