นพ.กรกล้า ปานประภากร

สาขาความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

43645

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2561 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
13.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
13.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
13.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
13.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top