พญ.ลลิตตา กุลวิทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

38540

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2558 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
07.00-15.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
เสาร์
07.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
07.00-15.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
เสาร์
07.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top