พญ.ลลิตตา กุลวิทย์

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

Medical license

38540

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันพุธ
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันพฤหัสบดี
07.00-15.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันเสาร์
07.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
07.00-15.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
เสาร์
07.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top