ทพญ.ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง

สาขาความเชี่ยวชาญ

Orthodontics Dentistry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2254

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2527 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2535 ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tsurumi University, Yokohama, Kanagawa, Japan

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
13.00-16.00week 1
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
13.00-16.00week 1
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top