ทพญ.ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง

สาขาความเชี่ยวชาญ

Orthodontics Dentistry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

2254

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2527 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2535 ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tsurumi University, Yokohama, Kanagawa, Japan

วุฒิบัตร

2535 Certificate in OrthoDontics

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
13.00-16.00week 1
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
13.00-16.00week 1
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top