พญ.คุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด , คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ Non-Invasive Cardiology

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

14592

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2531 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2537 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย
2540 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย
2542 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ Non-Invasive Cardiology, Emory University, Atlanta, GA, USA

วุฒิบัตร

2537 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2540 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
2542 Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Non-Invasive CarDiology

ผลงานวิชาการ

– Left Ventricular End Diastolic Pressure Pre and Post Coronary Angiography. Thai Heart Association Annual Scientific Meeting. SiamCity Hotel, March 1997
– North American Society of Cardiac Imaging (NASCI) Annual Meeting,Ritz Carlton Hotel, Amelia Island, Florida, U.S.A., October 1-7, 2004

รางวัลและเกียรติยศ

– 1986 Highest score in Internal Medicine
– 1987 Highest score in Surgery
– 1988 M.D. (Honor)
– 1995 Chief Resident, King Chulalongkorn Memorial Hospital
– 1997 Chief Cardiology Fellow, King Chulalongkorn Memorial Hospital
– 1997 Award in Fellowship Research Presentation, The Royal College of Physician of Thailand
– 1997 Young Investigator Award, Thai Heart Association

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-12.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
09.00-12.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-12.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
09.00-12.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top