นพ.มานะ เอื้ออำนวยชัย

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

8199

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Toxicology and clinical pharmacology, Indiana University of Pennsylvania, USA

วุฒิบัตร

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
American Board of Toxicology and clinical pharmacology

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top