นพ.มานะ เอื้ออำนวยชัย

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

เภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก

Medical license

8199

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Toxicology and clinical pharmacology, Indiana University of Pennsylvania, USA

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
วันอังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
วันพุธ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
วันพฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
วันศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top