พญ.มนัญยา ชาครานนท์

สาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคไต

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

42582

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2558 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อังคาร
07.00-15.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พุธ
07.00-15.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อังคาร
07.00-15.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พุธ
07.00-15.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-17.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top