พญ.นภัสถ์ ธนะมัย

สาขาความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โสตวิทยา โสตประสาทวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

30351

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ไทย
2550 แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ไทย
2556 แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, University meDical center of Nijmegen, The Netherlands
2556 แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา Sint Augustinus hospital, Antwerp, Belgium
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา แพทยสภา, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2550 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2556 Certificate clinical observership of Otology
2564 ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
16.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
16.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top