นพ.นเรนทร์ สันติกุลานนท์

Specialty

General Surgery

Subspecialty

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Medical license

31082

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลชลบุรี, กรุงเทพ, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
11.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น M
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Date
Time
Location
จันทร์
อังคาร
พุธ
11.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น M
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top