พญ.หนึ่งหทัย คุณานนท์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Anesthesiology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

24427

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2547 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
อังคาร
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พุธ
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พฤหัสบดี
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
ศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
อังคาร
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พุธ
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พฤหัสบดี
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
ศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top