พญ.หนึ่งหทัย คุณานนท์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Anesthesiology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

24427

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วันอังคาร
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วันพุธ
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วันพฤหัสบดี
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วันศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
Date
Time
Location
จันทร์
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
อังคาร
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พุธ
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พฤหัสบดี
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
ศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-18.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top