ทพญ.ณิชกุล เจินสหกิจ

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Dentistry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมทั่วไป

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

18234

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top